Duurzaam bouwen is bouwen met duurzaamheid als doel. Zowel in de ontwerpfase, de bouwfase en de gebruiksfase als bij de sloop richt men zich op duurzaamheid. Duurzame gebouwen zijn beter voor het milieu dan traditionele bouw. Duurzaam bouwen bespaart (fossiele) grondstoffen. Duurzame gebouwen zijn energiezuiniger in het gebruik. En bovendien zijn ze gezonder voor bewoners en gebruikers.

Duurzaam bouwen is meer dan energiebesparing

Bij de ontwikkeling van gebouwen staat het respect voor mens en milieu voorop. Duurzaam bouwen gaat niet alleen over een laag energieverbruik, maar ook over:

  • Gebruik van duurzame materialen die rekening houden met het milieu en de gezondheid van bewoners en gebruikers.
  • Een gezond binnenmilieu, bijvoorbeeld door goede ventilatie. Dit voorkomt vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stoffen.
  • Prettige en leefbare gebouwen (zoals scholen, zorggebouwen en kantoren), wijken en steden.
  • Duurzaam slopen, om zo materialen die vrijkomen bij de sloop opnieuw te gebruiken (reduce, reuse en recycle).
  • Verantwoord watergebruik.
  • Voorkomen dat fossiele grondstoffen en brandstoffen op raken.

 

Bij duurzaam bouwen komt u allerlei begrippen tegen, zoals circulair bouwen (*), BENG, natuurinclusief bouwen (**), gasloos bouwen, energiemanagement, herbestemming etc. Wij hebben veel ervaring met duurzaam bouwen in de meest brede zin van het woord, met name in de zorg en kantoorvastgoed. Ook kunnen wij u adviseren welke overwegingen spelen tussen de keuze renovatie of nieuwbouw in het onderwijs. Middels een businesscase of een strategisch vastgoedplan maken we snel de gevolgen op lange termijn inzichtelijk van een investering in nieuwbouw, aanpassingen of verduurzamen van een gebouw. bewakingscamera shop

 

(*) Circulair bouwen. De circulaire economie draait om het slim gebruiken van grondstoffen, producten en goederen, zodat deze oneindig hergebruikt kunnen worden: een gesloten kringloop. Voor gebouwen betekent ‘circulair’ bijvoorbeeld dat materialen hergebruikt worden, maar ook dat het gebouw flexibel ingezet kan worden.

(**) Natuurinclusief bouwen is een vorm van duurzaam bouwen waarbij zodanig gebouwd en ingericht wordt dat een bouwwerk bijdraagt aan de lokale biodiversiteit en natuurwaarden, zie hiervoor het voorbeeld bij De Spaaihoeve en De Troubadour.

Bestaand vastgoed verduurzamen en renoveren

Het verduurzamen van bestaand vastgoed speelt een belangrijke rol binnen de energietransitie. De klimaatdoelstellingen en energietransitie zijn dermate scherp, dat zowel de nieuwe als de bestaande gebouwen aangepakt moeten worden. Over 15 jaar bestaat de gebouwvoorraad immers voor minstens negentig procent uit de huidige bebouwing. Dit biedt ook kansen als de juiste stappen worden doorlopen. De aanpak in zes stappen is hier te lezen. Strategische planvorming op renovatie of onderhoud zijn daarom essentieel om het verduurzamingsvraagstuk aan te kunnen pakken.

Vernieuwing door duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen zet aan tot nieuwe, innovatieve producten. Denk aan zuinige hr-verwarmingsketels en ventilatiesystemen met nog efficiëntere warmteterugwinning. Of warmtepompen, zonneboilers en zonnepanelen. De industrie ontwikkelde deze zuinige apparaten toen er een wet kwam over de energieprestatie van gebouwen (EPC). Een compleet duurzaamheidsadviesgeeft een volledig en integraal beeld van de mogelijkheden, inclusief de terugverdienmogelijkheden en mogelijke subsidies.

Duurzaamheid: meten is weten

GPR Gebouw is een goed middel om de duurzaamheidsprestaties van uw (bestaand) vastgoed te meten, maar ook de resultaten na grootschalige renovatie of verduurzaming.
GPR Gebouw meet duurzaamheid op vijf verschillende thema’s, te weten: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde.
GPR Gebouw is geschikt voor de berekening van de milieuprestatie voor de aanvraag van de omgevingsvergunning (MPG) en op termijn ook voor het berekenen van de energieprestatienorm van gebouwen (EPG).

Aanbesteden

Lees ook de blog ‘Circulariteit integreren in het aanbestedingsproces, hoe gaan we dat doen?’
Deel 1: wat en waarom?
Deel 2: formuleren ambities en vraagstelling

Meer weten over duurzaam bouwen?

Contacteer dan een BEN architect!

 

Woonkamer inrichten met Natuzzi zetels

Bij Torrekens Wonen vind je zit- en leefruimtes om zalig in weg te dromen.Je bent op zoek naar landelijke of moderne woontrends, romantisch of gewoon gezellig om nog meer warmte in je woning te creëren. Je wil kennismaken met nieuwe trends, hippe meubelstukken en sfeervolle decoratie zoals de meubellijn of het servies van Pascale Naessens? Torrekens Wonen herbergt het allemaal. Je ontdekt er trendy woonaccessoires, knappe sfeermakers en hippe extra’s. De merken die wij je aanbieden zullen je steeds opnieuw verrassen. Ze blinken uit in sfeer en gezelligheid. Ontdek snel onze collectie zitmeubels.